(चौदा) इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात त्यास उपलब्ध असलेल्या किंवा त्याच्याकडे असलेल्या माहितीच्या संबंधातील तपशील.

वेबसाईट, इंटरनेट, कम्प्युटर, ई-मेल वगैरे उपलब्ध आहे.

Listen