(पंधरा) माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असणा-या सुविधाचा तपशील, तसेच सार्वजनिक वावरासाठी चाल्विण्यांत येत असलेल्या ग्रंथालयाच्या किंवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा तपशील.

माहिती अधिकारानुसार वेबसाईट, नोटीस बोर्ड व वर्तमानपत्रात जाहिराती देण्यांत येतात.

Listen