जाहिरात क्र.०२ (Feb)/२०१६ अन्वये सरळसेवाकरिता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञ-३ या पदाच्या तात्पुरत्या निवड सूची यादीतील कागदपत्र पडताळणीअंती पात्र व अपात्र आढळून येणाऱ्या उमेदवारांनी यादी.

जाहिरात क्र.०२ (Feb)/२०१६ अन्वये सरळसेवाकरिता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञ-३ या पदाच्या तात्पुरत्या निवड सूची यादीतील कागदपत्र पडताळणीअंती पात्र व अपात्र आढळून येणाऱ्या उमेदवारांनी यादी.
File Size:
643.89 kB
Date:
28 October 2016
 
 
 
Powered by Phoca Download