वाहनचालक (Driver) या पदाच्या कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्र व अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी, वाहन चालन परीक्षेकरिता १:५ या प्रमाणात पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी व वाहन चालन परीक्षेकरिता परीक्षा स्थळ, दिनांक व वेळ बाबतची माहिती. संदर्भ: महानिर्मिती

वाहनचालक (Driver) या पदाच्या कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्र व अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी, वाहन चालन परीक्षेकरिता १:५ या प्रमाणात पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी व वाहन चालन परीक्षेकरिता परीक्षा स्थळ, दिनांक व वेळ बाबतची माहिती. संदर्भ: महानिर्मिती
File Size:
118.72 kB
Date:
29 December 2016
 
 
 
Powered by Phoca Download