• Monday March 21, 2022

  Result of 97th Higher Account Exam (MSETCL & MSPGCL) held on 25th Nov 2017 to 26th Nov 2017

  Last updated on May 17th, 2023 at 04:04 pm

  Result of 97th Higher Account Exam (MSETCL & MSPGCL) held on 25th Nov 2017 to 26th Nov 2017

  Download
 • Monday March 21, 2022

  25 Exemption List of Lower & Higher Accounts 459 dtd 26.02.2018

  Last updated on May 17th, 2023 at 04:06 pm

  25 Exemption List of Lower & Higher Accounts 459 dtd 26.02.2018

  Download
 • Monday March 21, 2022

  महानिर्मिती कंपनीमधील सेवानिवृत्त , स्वेच्छानिवृत्त झालेले व राजीनामा दिलेले अधिकारी कर्मचारी यांना अंतिम भविष्य निर्वाह निधि मिळणेबाबत

  Last updated on May 17th, 2023 at 04:06 pm

  महानिर्मिती कंपनीमधील सेवानिवृत्त , स्वेच्छानिवृत्त झालेले व राजीनामा दिलेले अधिकारी कर्मचारी यांना अंतिम भविष्य निर्वाह निधि मिळणेबाबत

  Download
 • Monday March 21, 2022

  Exemption from passing Paper III of L.A.Exam & Paper I,III of H.A.Exam

  Last updated on May 17th, 2023 at 04:09 pm

  Exemption from passing Paper III of L.A.Exam & Paper I,III of H.A.Exam

  Download
 • Monday March 21, 2022

  Final Roll No List of 105th Higher GAD Exam scheduled on 28/29.10.2017

  Last updated on May 17th, 2023 at 04:41 pm

  Final Roll No List of 105th Higher GAD Exam scheduled on 28/29.10.2017

  Download
 • Monday March 21, 2022

  Exemption from passing Paper III of L.A.Exam & Paper I,III of H.A.Exam

  Last updated on May 17th, 2023 at 04:42 pm

  Exemption from passing Paper III of L.A.Exam & Paper I,III of H.A.Exam

  Download
 • Monday March 21, 2022

  निम्नस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. ३ तसेच उच्चस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. १ व ३ आणि व्यावसायिक परीक्षा पेपर क्र. ३ मध्ये सुट मिळ्नेकामी परीक्षार्थींना सूचना.

  Last updated on May 17th, 2023 at 04:43 pm

  निम्नस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. ३ तसेच उच्चस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. १ व ३ आणि व्यावसायिक परीक्षा पेपर क्र. ३ मध्ये सुट मिळ्नेकामी परीक्षार्थींना सूचना.

  Download
 • Monday March 21, 2022

  सरळसेवेने नियुक्त केलेल्या लेखा सहाय्यकांना उच्चस्तर लिपिक (लेखा) या पदावर सामावून घेतल्यानंतर निम्नस्तर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण न करता उच्चस्तर लेखा परीक्षेस बसण्यासाठी परवानगी देणेबाबत.

  Last updated on May 17th, 2023 at 04:44 pm

  सरळसेवेने नियुक्त केलेल्या लेखा सहाय्यकांना उच्चस्तर लिपिक (लेखा) या पदावर सामावून घेतल्यानंतर निम्नस्तर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण न करता उच्चस्तर लेखा परीक्षेस बसण्यासाठी परवानगी देणेबाबत.

  Download
 • Monday March 21, 2022

  Final Roll No List of 103th Marathi Language Exam

  Last updated on May 17th, 2023 at 04:46 pm

  Final Roll No List of 103th Marathi Language Exam

  Download
 • Monday March 21, 2022

  Six Monthly Timetable for Departmental Exam Scheduled from JAN 2017 to JUN 2017.

  Last updated on May 17th, 2023 at 04:47 pm

  Six Monthly Timetable for Departmental Exam Scheduled from JAN 2017 to JUN 2017.

  Download
Listen