(आठ) आपल्या एक भाग म्हणून किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घटित केलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या मिळून बनलेल्या मंडळाचे, परिषदांचे, समित्यांचे आणि अन्य निकायांचे विवरण; आणि त्या मंडळांच्या, परिषदांच्या, समित्यांच्या आणि अन्य निकायांच्या बैठक

Last updated on जून 21st, 2023 at 01:27 pm

महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्यादितचे बोर्ड सदस्यमहाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी
मर्यादितचे बोर्ड संचालक मंडळ
श्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व मंत्री (ऊर्जा)
अध्यक्ष
डॉ. पी. अनबलगन (भा.प्र.से.)
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
उपाध्यक्ष                                    श्रीमती. आभा शुक्ला (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव (ऊर्जा) महाराष्ट्र शासन
श्रीमती. आभा शुक्ला (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव (ऊर्जा) महाराष्ट्र शासन व व्यवस्थापकीय संचालक
श्री. बाळासाहेब थिटे
संचालक (वित्त)
श्री. दिनेश वाघमारे, (भा.प्र.से.)
संचालक
श्री एस.एम. मारुडकर
संचालक (संचलन)
श्री. विजय सिंघल, (भा.प्र.से.)
संचालक
श्री राजेश पाटील
संचालक सह सल्लागार (खनिकर्म)-
अतिरिक्त प्रभार
डॉ. पी. अनबलगन (भा.प्र.से.)
संचालक
श्री. अभय हरणे
संचालक (प्रकल्प)
श्री रवींद्र सावंत
संचालक (मुख्य वित्त अधिकारी)
श्री विश्वास पाठक
स्वतंत्र संचालक
राजीव मालेवार
संचालक (सुरक्षा व अंमलबजावणी)
श्रीमती. स्वाती व्यवहारे
संचालक
श्रीमती. जुईली वाघ
संचालक
 
श्री विश्वास पाठक
स्वतंत्र संचालक   
 
Listen