खापरखेडा मुख्य कार्यालय निविदा

 • E-Auction sale of Scrap Material ...

  Download
 • EOI 07.09.2021 साठी शुद्धीपत्र. ...

  Download
 • महागेन्कोच्या खापरखेडा टीपीएस येथून जंबो बॅगमध्ये रेल्वेद्वारे फ्लाय ऍशची वाहतूक – दिनांक २७.०८.२०२१ ...

  Download
 • “खापरखेडा टीपीएस येथून जंबो बॅगमध्ये रेल्वेद्वारे फ्लाय ऍशची वाहतूक” या कामासाठी ईवाई – दिनांक … ०३/११/२०२२ ...

  Download
 • जंबो बॅगमध्ये रेल्वेद्वारे फ्लाय ऍशची वाहतूक” या कामासाठी स्वारस्य व्यक्त करण्यासाठी शुद्धीपत्र सूचना ...

  Download
 • स्वारस्य व्यक्त करणे – खापरख येथून जंबो बॅगमध्ये रेल्वेद्वारे फ्लाय ऍशची वाहतूक … या कामासाठी ...

  Download
 • खापरखेडा टीपीएस येथे कार्यरत तंत्रज्ञ-III (राज्यनिहाय) ची पुष्टी ...

  Download
 • सिंगोरी खाणीपासून खापरखेडा टीपीएस पर्यंत कच्च्या कोळशाच्या रस्ता मार्गाने वाहतुकीसाठी एनआईटी ...

  Download
 • पॅनेल इंटरलॉकिंगसह एस आणि टी प्रणालीचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि चालू करणे आणि परिपूर्ण ब्लोची तरतूद ...

  Download
 • डब्ल्यूसीएल च्या भानेगाव खाणी ते खापरखेडा टीपीएस पर्यंत रस्ता मार्गाने कोळसा वाहतूक करण्यासाठी निविदा. ...

  Download
Listen