खापरखेडा मुख्य कार्यालय निविदा

Last updated on जुलै 8th, 2022 at 03:00 pm

 • 05/13/2022

  E-Auction sale of Scrap Material ...

  Download
 • 03/11/2022

  महागेन्कोच्या खापरखेडा टीपीएस येथून जंबो बॅगमध्ये रेल्वेद्वारे फ्लाय ऍशची वाहतूक – दिनांक २७.०८.२०२१ ...

  Download
 • 03/11/2022

  “खापरखेडा टीपीएस येथून जंबो बॅगमध्ये रेल्वेद्वारे फ्लाय ऍशची वाहतूक” या कामासाठी ईवाई – दिनांक … ०३/११/२०२२ ...

  Download
 • 03/11/2022

  जंबो बॅगमध्ये रेल्वेद्वारे फ्लाय ऍशची वाहतूक” या कामासाठी स्वारस्य व्यक्त करण्यासाठी शुद्धीपत्र सूचना ...

  Download
 • 03/11/2022

  स्वारस्य व्यक्त करणे – खापरख येथून जंबो बॅगमध्ये रेल्वेद्वारे फ्लाय ऍशची वाहतूक … या कामासाठी ...

  Download
 • 03/11/2022

  खापरखेडा टीपीएस येथे कार्यरत तंत्रज्ञ-III (राज्यनिहाय) ची पुष्टी ...

  Download
 • 03/11/2022

  सिंगोरी खाणीपासून खापरखेडा टीपीएस पर्यंत कच्च्या कोळशाच्या रस्ता मार्गाने वाहतुकीसाठी एनआईटी ...

  Download
 • 03/11/2022

  पॅनेल इंटरलॉकिंगसह एस आणि टी प्रणालीचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि चालू करणे आणि परिपूर्ण ब्लोची तरतूद ...

  Download
 • 03/11/2022

  डब्ल्यूसीएल च्या भानेगाव खाणी ते खापरखेडा टीपीएस पर्यंत रस्ता मार्गाने कोळसा वाहतूक करण्यासाठी निविदा. ...

  Download
Listen