सर्व एक्सप्लोर करा

Last updated on एप्रिल 4th, 2022 at 09:33 am

 • 25-03-2023 00:00:00

  MSEBHCL ADVERTISEMENT NO. 06_2023 FOR THE POST OF DIRECTOR ( PROJECTS), MSPGCL.

  Download
 • 16-03-2023 00:00:00

  Roll No. of Mahagenco, 6th Lower GAD Exam. to be held on 19.03.2023.

  Download
 • 03/15/2023

  वाढीव निवृत्ती वेतन प्राप्त होण्याबाबत सादर करावयाच्या संयुक्त पर्यायी अर्ज ऑनलाइन कार्यपद्धतीने भरण्याकरिता सूचना.

  Download
 • 03/09/2023

  महानिर्मितीतर्फे घेण्यात आलेल्या खुल्या राज्यस्तरीय विविध स्पर्धांचे निकाल.

  Download
 • 02/22/2023

  Roll No. of Mahagenco, Marathi 5th Language Exam. to be held on 26/02/2023.

  Download
 • 02/16/2023

  कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष वेतनावर (Actual Salary ) कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (EPS-95) लागू करणेसाठी मा. सर्वोच न्यायालयाने दि ०४.११.२०२२ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत.

  Download
 • 02/02/2023

  Result of Higher Account Exam – 3 (Mahagenco) Held on 26.11.2022 to 28.11.2022.

  Download
 • 25-01-2023 17:47:00

  म. रा. वि. मं. सूत्रधारी कंपनी मर्यादित तर्फे सरळसेवा जाहिरात क्र.०५/२०२३ अन्वये संचालक (वित्त), महावितरण या पदाची जाहिरात रद्द करणेबाबतची अधिसूचना.

  Download
 • 17-01-2023 00:00:00

  Time Table of various department Examination from February 2023 to June 2023 Invitation of applications form Enrollment of Dept. Examination.

  Download
 • 12/19/2022

  Result of Higher GAD Exam – 3 held on 29.10..2022 to 30.10.2022.

  Download
 • 12/09/2022

  कार्यालयीन आदेश दि. १७.०९.२०२२ ते १८.०९.२०२२ रोजी झालेल्या महानिर्मिती निम्नस्तर लेखा परिक्षा – ५ च्या निकाल .

  Download
 • 11/24/2022

  Roll No. of Mahagenco 3rd Higher Accounts Exam. to be held on 26.11.2022 to 28.11.2022.

  Download
 • 10/17/2022

  Roll No. of Mahagenco, 3rd Higher GAD Exam. to be held on 29.10.2022 to 30.10.2022.

  Download
 • 10/11/2022

  महानिर्मिती कंपनीची निम्नस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा – ५ चे निकाल पत्रक

  Download
 • 10/07/2022

  ADV NO. MSEBHCL 05/2022 – ADVERTISEMENT FOR THE POST OF EXECUTIVE DIRECTOR (MSLDC).

  Download
 • 10/07/2022

  ADV NO. MSEBHCL 06/2022 – ADVERTISEMENT FOR THE POST OF DIRECTOR (OPERATIONS).

  Download
 • 12-09-2022 00:00:00

  Result of Mahagenco Marathi Language Exam -4.

  Download
 • 12-09-2022 00:00:00

  Roll No. of Mahagenco 5th lower Account Exam to e held on 17.09.2022 to 18.09.2022.

  Download
 • 09/06/2022

  महानिर्मिती कंपनीतील सेवानिवृत्त झालेले/ होणारे अधीकारी/कर्मचारी यांच्या अंतिम भविष्या निर्वाह निधीच्या रक्कमेबाबत – Dated 06.09.2022.

  Download
 • 08/17/2022

  E-nomination and 10 D Form

  Download
 • 08/12/2022

  Roll No. of Mahagenco 5 th lower GAD Exam. to be held on 21.08.2022.

  Download
 • 08/03/2022

  Result of Higher Account Exam – 2 held on 21.05.2022 to 23.05.2022

  Download
 • 08/03/2022

  Roll No. of Mahagenco Marathi 4th Language Exam. to be held on 07.08.2022.

  Download
 • 07/13/2022

  महानिर्मिती मराठी भाषा परिक्षा-४ ही दिनांक १७.०७.२०२२ ऐवजी ०७.०८.२०२२ रोजी घेण्याबाबत.

  Download
 • 07/13/2022

  Time table of various departmental Examinations from July 2022 to November 2022. Invitation of applications form for Enrollment of Dept. Examination

  Download
 • 05/31/2022

  Result of the 2nd Higher GAD Exam held on 23.04.2022 to 24.04.2022

  Download
 • 05/31/2022

  Result of the 4th Lower Account Exam held on 26.03.2022 to 27.03.2022

  Download
 • 05/18/2022

  Roll No. of Mahagneco, 2 nd Higher Accounts Exam. to be held 21.05.2022 to 23.05.2022

  Download
 • 04/20/2022

  Roll No. of Mahagenco, 2nd Higher GAD Exam. to be held on 23.04.2022 to 24.04.2022

  Download
 • 03/23/2022

  Roll Nos. of Mahagenco 4th Lower Account Exam to be held on 26.03.2022 to 27.03.2022

  Download
 • 03/21/2022

  कार्यालयीन आदेश : महानिर्मिती निस्नस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा -४ च्या निकालास मंजूरी प्रदान केली असुन निकाल घोषीत करण्यात येत आहे.

  Download
 • 03/08/2022

  उच्च खाते परीक्षेची सूट. पेपर I आणि III. ओ.ओ. क्रमांक ०१७३ दि. …

  Download
 • 03/02/2022

  तिसरी मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल. (महाजेनको) – दिनांक ०२.०३.२०२२…

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती तर्फे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवनिमित्त राज्यस्तरीय विविध खुल्या स्पर्धांचे आयोजन

  Download
 • 03/21/2022

  ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ निमित्त महानिर्मिती कंपनीतर्फे सर्वांकरिता आयोजित विविधस्पर्धाबाबतची नियमावली.

  Download
 • 03/21/2022

  ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ निमित्त महानिर्मिती कंपनीतर्फे विविध स्पर्धांचे आयोजन

  Download
 • 02/09/2022

  महाजेनको ४ थी लोअर जीएडी परीक्षेचा रोल क्र. १३.०२.२०२२ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 06/10/2022

  Notification Ref:- MSEBHCL Advt.No.11/2021 – Dated 27.01.2022

  Download
 • 02/09/2022

  जाहिरात क्र. एमएसईबीएचसीएल ११/२०२१ फायनान्स को-ऑर्डिनेटरच्या पदासाठी जाहिरात.

  Download
 • 02/09/2022

  जाहिरात क्र. एमएसईबीएचसीएल १०/२०२१ संचालक (व्यावसायिक) पदासाठी जाहिरात.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्र. एमएसईबीएचसीएल ०९/२०२१ संचालक (प्रकल्प) पदासाठी जाहिरात.

  Download
 • 03/21/2022

  जानेवारी २०२२ ते मे २०२२ या कालावधीतील विविध विभागीय परीक्षांचे वेळापत्रक. नावनोंदणीसाठी अर्जाचे आमंत्रण…

  Download
 • 03/21/2022

  जानेवारी २०२२ ते मे २०२२ या कालावधीतील विविध विभागीय परीक्षांचे वेळापत्रक. नावनोंदणीसाठी अर्जाचे आमंत्रण…

  Download
 • 03/21/2022

  Result of Mahagenco Higher Account Exam – 1 held on 09.10.2021 to 11.10.2021 – Dated 03.11.2021

  Download
 • 03/21/2022

  Result of Mahagenco Higher GAD Exam -1 held on 25.09.2021 to 26.09.2021

  Download
 • 03/21/2022

  Roll No. of Mahagenco 1st Higher Accounts Exam to be held on 09/10/2021 to 11/10/2021

  Download
 • 03/21/2022

  Roll Nos. of Mahagenco ,1st Higher GAD Examination – to be held on 25/09/2021 to 26/09/2021

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर लेखा परीक्षा -१ हि दिनांक ०९.१०.२०२१ ते ११.१०.२०२१ रोजी घेण्याबाबत. – Dated 08.09.2021.

  Download
 • 06/10/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परीक्षा -१ हि दिनांक २५.०९.२०२१ ते २६.०९.२०२१ रोजी घेण्याबाबत. – Dated 02.09.2021.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परीक्षा हि दिनांक २५.०९.२०२१ ते २६.०९.२०२१ रोजी घेण्याबाबत

  Download
 • 03/21/2022

  महाजोनको रोल क्र. ३री लोअर अकाउंट्स परीक्षा. ३१/०७/२०२१ ते 01/08/2021 रोजी होणार आहे…

  Download
 • 03/21/2022

  वाहन लिलावाची सूचना – दिनांक २३.०८.२०२१.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्र. ०४/२०२१ साठी शुद्धीपत्र महाव्यवस्थापक या पदासाठी (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आणि मीडिया मॅनेजमेंट).

  Download
 • 03/21/2022

  वाहन लिलावाची सूचना – दिनांक १०.०८.२०२१.

  Download
 • 03/21/2022

  ३१.०७.२०२१ ते ०१.०८.२०२१ या कालावधीत झालेल्या निम्न खाते परीक्षेचा निकाल.-३(महानिर्मिती)

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती निम्नस्तर लेखा परीक्षा-३ ही दिनांक ३१/०७/२०२१ ते दि . ०१/०८/२०२१ रोजी घेण्याबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्रमांक एमएसईबीएचसीएल 04/2021 – महाव्यवस्थापक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आणि …) या पदासाठी जाहिरात

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर लेखा परीक्षा – १ दिना

  Download
 • 03/21/2022

  संचालक (प्रक्रिया), एमएसईटीसीएल या पदासाठी जाहिरात क्रमांक ०१/२०२१ साठी शुद्धीपत्र.

  Download
 • 03/21/2022

  संचालक (प्रक्रिया) या पदासाठी जाहिरात – व्हिडीओ: जाहिरात. क्रमांक एमएसईबीएचसीएल ०१/२०२१.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर लेखा परीक्षा – १ दिनांक २६.०६.२०२१ ते २८.०६.२०२१ रोजी होणाऱ्या परीक्षेच्या स्थागितीबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परिक्

  Download
 • 03/21/2022

  लोअर जी.ए.डी चा निकाल परीक्षा -३ (महाजेनको)२१.०३.२०२१ रोजी घेण्यात आली

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा – १ दिनांक २२.०५.२०२१ ते २३.०५.२०२१ रोजी होणा-या परिक्षेच्या स्थागितीबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  १४.०३.२०२१ रोजी झालेल्या मराठी भाषा परीक्षा -२ (महाजेनको) चा निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती निमनस्तर लेख परीक्षा – ३ दि . १७.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती निमनस्तर लेख परीक्षा – ३ दि . १७.०४.२०२१ ते १८.०४.२०२१ रोजी होणाऱ्या परीक्षेच्या स्थगितीबाबत

  Download
 • 03/21/2022

  महाजेनको, तिसरी लोअर जीएडी परीक्षा –२१/०३/२०२१ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 03/21/2022

  महाजेनको ३रा खालचा अकाउंट्स परीक्षेचा रोल नंबर. १७.०४.२०२१ ते १८.०४.२०२१ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 03/21/2022

  कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रकाशगड, वांद्रे येथील जुन्या महाजेनको विभागीय वाहनांचा लिलाव.

  Download
 • 03/21/2022

  महाजेनको, दुसरी मराठी भाषा परीक्षा रोल नं. १४.०३.२०२१ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 03/21/2022

  मार्च २०२१ ते जून २०२१ या कालावधीतील विविध विभागीय परीक्षांचे वेळापत्रक.

  Download
 • 03/21/2022

  उच्च लेखा परीक्षेची सूट यादी. ओ.ओ. क्रमांक ०५७ दि. ०२.०२.२०२१.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्र. एमएसईबीएचसीएल 04/2020 – संचालक (मानव संसाधन) या पदासाठी जाहिरात.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्र. एमएसईबीएचसीएल ४/२०२०– संचालक (व्यावसायिक), एमएसईडीसीएल या पदासाठी जाहिरात.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्र. एमएसईबीएचसीएल ०४/२०२० संचालक (प्रक्रिया) पदासाठी जाहिरात.

  Download
 • 03/21/2022

  मराठी भाषा परीक्षा-१ चा निकाल (महाजेनको)

  Download
 • 03/21/2022

  लोअर जीएडी परीक्षेचा निकाल -२, (महागेन्को).

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर लेखा परिक्षा -१ दिनांक

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परीक्

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर लेखा परिक्षा -१ दिनांक २७.०६.२०२० ते २९.०६.२०२० रोजी होणा-या परिक्षेच्या स्थागितीबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परीक्षा – १ दिनांक २५/४/२०२० ते २६/४/२०२० रोजी होणाऱ्या परीक्षेबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  महाजेनकोचे रोल नंबर, १४/०३/२०२० आणि १५/०३/२०२० रोजी होणारी निम्न खाते परीक्षा -०२.

  Download
 • 03/21/2022

  १४.०३.२०२० ते १५.०३.२०२० रोजी आयोजित लोअर अकाउंट परीक्षा II (महाजेनको) ची पात्रता उमेदवार यादी.

  Download
 • 03/21/2022

  २३/०२/२०२० रोजी होणार्‍या महाजेनको, लोअर जीएडी परीक्षा –०२ चे रोल नंबर.

  Download
 • 03/21/2022

  २३.०२.२०२० रोजी झालेल्या लोअर जीएडी परीक्षा II (महाजेनको) साठी एलडीसी एचआर च्या पात्र उमेदवारांची यादी.

  Download
 • 03/21/2022

  महाजेनको चा रोल नंबर, पहिली मराठी भाषा परीक्षा. 16/02/2020 रोजी होणार आहे.

  Download
 • 03/21/2022

  फेब्रुवारी २०२० ते जून २०२० पर्यंतच्या विविध विभागीय परीक्षांचे वेळापत्रक. नावनोंदणीसाठी अर्ज मागवणे.

  Download
 • 03/21/2022

  100वी उच्च खाते परीक्षेचा निकाल (एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल).

  Download
 • 03/21/2022

  MSEB CPF Trust circular No. 215 : वर्गणीदाराच्या खात्यावर जमा असलेल्या रकमेवर २०१८-२०१९ च्या वित्तीय वर्षाकरिता विहित केलेल्या व्याजाच्या अनुजय दर आणि आगाऊ कर्जाच्या रकमेवर आकारव्याचा व्याजाचा दर.

  Download
 • 03/21/2022

  ३३ कनिष्ठ आणि उच्च खात्यांची सूट यादी ७१० दिनांक ११.०६.२०१९.

  Download
 • 03/21/2022

  ३२ कनिष्ठ आणि उच्च खात्यांची सूट यादी 628 दिनांक २१.०५.२०१९.

  Download
 • 03/21/2022

  एमएसईबीएचसीएल जाहिरात क्रमांक ०५/२०१९ “वरिष्ठ व्यवस्थापक, व्यवस्थापक आणि डीवाई. वित्त आणि खाते व्यवस्थापक

  Download
 • 03/21/2022

  १४/१५/१६.०९.२०१९ (एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल) रोजी होणार्‍या १०० वी उच्च लेखा परीक्षेची अंतिम रोल नंबर यादी.

  Download
 • 03/21/2022

  महाजेनको लोअर अकाउंट परीक्षा. ०१ निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  १०८ व्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल (एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल).

  Download
 • 03/21/2022

  १३/०७/२०१९ आणि १४/०७/२०१९ रोजी होणार्‍या महाजेनको, निम्न खाते परीक्षा -०१ चे रोल नंबर.

  Download
 • 03/21/2022

  निम्न खाते परीक्षा-1 च्या पात्र उमेदवारांची यादी.

  Download
 • 03/21/2022

  २३ मार्च 2019 ते २४ मार्च २०१९ रोजी झालेल्या १०८ व्या उच्च जीएडी परीक्षेचा निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  निम्न लेखा परीक्षांचे वेळापत्रक – ०१ १३ आणि १४ जुलै २०१९ रोजी नियोजित आहे आणि अर्जाचे आमंत्रण

  Download
 • 03/21/2022

  १०० वी उच्च A/C परीक्षा पुढे ढकलणे.

  Download
 • 03/21/2022

  ११/१२/१३ मे २०१९ रोजी झालेल्या १०० व्या उच्च लेखा परीक्षेचे वेळापत्रक.

  Download
 • 03/21/2022

  ९९व्या उच्च लेखा परीक्षेचा निकाल (एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल.

  Download
 • 03/21/2022

  सी. आर. परिपत्रक क्रमांक : ३९१६ दिनांक : ११.०४.२०१९ : वर्ष २०१८-१९ च्या गोपनीय अहवालांसंबंधी माहिती.

  Download
 • 03/21/2022

  १०७ व्या मराठी भाषा परीक्षेचा (एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल) निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  ट्रेनिंग ऑर्डर के-८९: नव्याने भरती झालेल्या बिगर महाजेनको उप कार्यकारी अभियंत्यांसाठी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बॅच. …

  Download
 • 03/21/2022

  २०१८ – २०१९ या वर्षाच्या गोपनीय मूल्यांकन अहवालसांबांधीचे वेळापत्रक व महत्वाच्या सूचना.

  Download
 • 03/21/2022

  सुधारित :१०८ वी उच्च जीएडी परीक्षेची अंतिम रोल क्रमांक यादी (एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल

  Download
 • 03/21/2022

  लोअर अकाउंट्स परीक्षेचा पेपर III मधून सूट.

  Download
 • 03/21/2022

  एमएसईबीएचसीएल जाहिरात क्र.०४/२०१९ संचालक कम सल्लागार (खाण), एमएसपीजीसीएल या पदासाठी

  Download
 • 03/21/2022

  लोअर A/c पी – III आणि उच्च A/c पी – I आणि … साठी सूट प्रकरणांना अंतिम रूप देण्यासाठी कागदपत्रे सादर करणे

  Download
 • 03/21/2022

  एमएसईबीएचसीएल जाहिरात क्र. ०३/२०१९ संचालक (प्रक्रिया) आणि संचालक (प्रकल्प), एमएसईटीसीएल.

  Download
 • 03/21/2022

  सुधारित : निम्न लेखा परीक्षेचे वेळापत्रक – ०१ ०९ आणि १० मार्च 2019 रोजी अनुसूचित आणि आमंत्रण

  Download
 • 03/21/2022

  १५.१२.२०१८ रोजी घेतलेल्या महाजेनको एचआर-I लोअर जीएडी परीक्षेचा निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  एमएसईबीएचसीएल जाहिरात क्र.०१/२०१९ संचालक (प्रकल्प) आणि संचालक या पदासाठी (प्रक्रिया).

  Download
 • 03/21/2022

  डीईटी, जीईटी आणि नव्याने भरती झालेल्या उपकार्यकारी अभियंत्यांसाठी के-८८ इंडक्शन लेव्हल ट्रेनिंग…

  Download
 • 03/21/2022

  निम्नस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. ३ तसेच उच्चस

  Download
 • 03/21/2022

  ९९ व्या उच्च लेखा परीक्षा (एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल) ची अंतिम रोल नंबर यादी

  Download
 • 03/21/2022

  जानेवारी २०१९ ते जून २०१९ पर्यंत नियोजित विभागीय परीक्षेचे सहा मासिक वेळापत्रक

  Download
 • 03/21/2022

  एमएसईबीएचसीएल अॅड. ०८/२०१८ संचालक (प्रकल्प), एमएसईडीसीएल या पदासाठी क्र

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात. मुख्य कायदेशीर सल्लागार, एमएसईबीएचसीएल या पदासाठी ०७/२०१८ क्रमांक.

  Download
 • 03/21/2022

  १५ डिसेंबर २०१८ रोजी कोराडी येथे होणार्‍या लोअर जीएडी (एचआर) परीक्षेसाठी वेळापत्रक, अर्ज आणि संज्ञापन पत्र

  Download
 • 03/21/2022

  सूट मार्गदर्शक तत्त्वे २६०३ दिनांक २३.१२. २०१६.

  Download
 • 06/10/2022

  Reject List for Exemption of Paper III – LAE-III & HAE I-III (Oct 18)

  Download
 • 03/21/2022

  २९ कनिष्ठ आणि उच्च खात्यांची सूट यादी १६३५ दिनांक २६.१०.२०१८ .

  Download
 • 03/21/2022

  MSPGCL/ SR.MAN(HR-CLAIMS)/NO 12224 कर्मचारी कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेच्या थकीत/प्रलंबीत असलेल्या EPS Challan भरणा/ सत्यापित करण्याकरिता प्रशिक्षणाबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  एमएसईबीएचसीएल अॅड. नाही. कंपनी सचिव, एमएसईबीएचसीएल या पदासाठी ०५/२०१८

  Download
 • 03/21/2022

  एमएसपीजीसीएल/ एस.आर मान (एचआर-दावे)/ क्रमांक १२२२३ भविष्य निर्वाह निधी अग्रीम उचल.

  Download
 • 03/21/2022

  निम्नस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. ३ तसेच उच्चस

  Download
 • 03/21/2022

  एल.ए. परीक्षा चा पेपर III आणि एच.ए परीक्षा पेपर I, III उत्तीर्ण होन्यापसून सूट.

  Download
 • 03/21/2022

  निम्नस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. ३ तसेच उच्चस

  Download
 • 03/21/2022

  एन-67 बॅच नाशिक प्रशिक्षण केंद्राची पोस्टिंग.

  Download
 • 03/21/2022

  के-८४ बॅच कोराडी प्रशिक्षण केंद्राची पोस्टिंग

  Download
 • 03/21/2022

  कोराडी प्रशिक्षण केंद्रातील पदवीधर अभियंता प्रशिक्षणार्थींसाठी इंडक्शन लेव्हल ट्रेनिंग ऑर्डर के-८७.

  Download
 • 03/21/2022

  106 व्या उच्च गण परीक्षेचा निकाल (एमएसईडीसीएल, एमएसपीजीसीएल)

  Download
 • 03/21/2022

  कोराडी प्रशिक्षण केंद्रातील पदवीधर अभियंता प्रशिक्षणार्थींसाठी इंडक्शन लेव्हल ट्रेनिंग ऑर्डर के-८६

  Download
 • 03/21/2022

  नाशिक प्रशिक्षण केंद्रातील पदविका अभियंता प्रशिक्षणार्थींसाठी इंडक्शन लेव्हल ट्रेनिंग ऑर्डर एन-७०

  Download
 • 03/21/2022

  नाशिक प्रशिक्षण केंद्रातील पदविका अभियंता प्रशिक्षणार्थींसाठी इंडक्शन लेव्हल ट्रेनिंग ऑर्डर एन-६९

  Download
 • 06/10/2022

  Reject List for Exemption of Paper III – LAE-III & HAE I-III (July 18)

  Download
 • 03/21/2022

  सहायक अभियंता म्हणून के-८३ बॅचच्या जीईटी ची नियुक्ती

  Download
 • 03/21/2022

  निम्नस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. ३ तसेच उच्चस

  Download
 • 03/21/2022

  ९८ वी उच्च लेखा परीक्षा ची अंतिम रोल नंबर यादी(एमएसईडीसीएल, एमएसपीजीसीएल)

  Download
 • 03/21/2022

  लोअर A/c पी – III आणि उच्च A/c पी – I आणि … साठी सूट प्रकरणांना अंतिम रूप देण्यासाठी कागदपत्रे सादर करणे

  Download
 • 03/21/2022

  कनिष्ठ अभियंता म्हणून एन-६३बॅचची नियुक्ती.

  Download
 • 03/21/2022

  १०६ वी उच्च जीएडी परीक्षेची अंतिम रोल नंबर यादी (एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल).

  Download
 • 03/21/2022

  जून २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत नियोजित विभागीय परीक्षेचे सहा मासिक वेळापत्रक.

  Download
 • 03/21/2022

  एमएसईबीएचसीएल अॅड. नाही. निवासी कार्यकारी संचालक पदासाठी २/२०१८.

  Download
 • 03/21/2022

  विनंती बदली विशायक अर्ज ऑनलाइन सदर कर्ण्यकारिता मुदतवध.

  Download
 • 03/21/2022

  विनंती बदली अर्ज ऑनलाइन सदर कर्ण्यकारिता मुदतवध

  Download
 • 03/21/2022

  जादा भविष्य निर्वाह निधी कपातबाबत (Extra CPF).

  Download
 • 03/21/2022

  जादा भविष्य निर्वाह निधी कपातबाबत (अतिरिक्त सीपीएफ)

  Download
 • 03/21/2022

  १०५व्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल (एमएसईटीसीएल, एमएसपीजीसीएल

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती कंपनीच्या खापरखेडा व कोराडी औष्णिक विधुत केंद्राच्या राख बंधारा परिसरातील राखेवर आधारित उद्दोग समूहास प्रस्तावित नागपूर महानगर प्रादेशिक आराखड्यामधेय औद्योगिक क्षेत्राचे आरक्षण मिळणेबाबत

  Download
 • 03/21/2022

  पेपर III – कायदा-II आणि II-III (फेब्रुवारी १८) च्या सूटसाठी यादी नाकारणे

  Download
 • 03/21/2022

  २५ नोव्हें २०१७ ते २६ नोव्‍हेंबर २०१७ या कालावधीत झालेल्या ९७ व्या हायर अकाउंट परीक्षेचा निकाल(एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल)

  Download
 • 03/21/2022

  २५ कनिष्ठ आणि उच्च खात्यांची सवलत यादी ४५९ दि २६.०२.२०१८

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती कंपनीमधील सेवानिवृत्त , स्वेच्छानिवृत्त झालेले व राजीनामा दिलेले अधिकारी कर्मचारी यांना अंतिम भविष्य निर्वाह निधि मिळणेबाबत

  Download
 • 03/21/2022

  निम्नस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. ३ तसेच उच्चस

  Download
 • 03/21/2022

  २८/ २९.१०.२०१७ रोजी नियोजित १०५ वी उच्च जीएडी परीक्षेची अंतिम यादी क्रमांक

  Download
 • 03/21/2022

  निम्नस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. ३ तसेच उच्चस

  Download
 • 03/21/2022

  निम्नस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. ३ तसेच उच्चस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. १ व ३ आणि व्यावसायिक परीक्षा पेपर क्र. ३ मध्ये सुट मिळ्नेकामी परीक्षार्थींना सूचना.

  Download
 • 03/21/2022

  सरळसेवेने नियुक्त केलेल्या लेखा सहाय्यकांना उच्चस्तर लिपिक (लेखा) या पदावर सामावून घेतल्यानंतर निम्नस्तर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण न करता उच्चस्तर लेखा परीक्षेस बसण्यासाठी परवानगी देणेबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  १०३व्या मराठी भाषेच्या परीक्षेची अंतिम यादी क्रमांक

  Download
 • 03/21/2022

  जानेवारी २०१७ ते जून २०१७ पर्यंत नियोजित विभागीय परीक्षेचे सहा मासिक वेळापत्रक.

  Download
 • 03/21/2022

  २४ सप्टेंबर २०१६ आणि २५ सप्टेंबर २०१६ (एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल) रोजी होणार्‍या ९५ व्या निम्न खाते परीक्षेची अंतिम यादी.

  Download
 • 03/21/2022

  अंतिम रोल क्र. १८ जून २०१६ रोजी होणाऱ्या १०२ व्या मराठी भाषा परीक्षेची यादी (एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल)

  Download
 • 03/21/2022

  एल.ए. परीक्षेचा पेपर III आणि एच. ए. परीक्षेचा पेपर I, III उत्तीर्ण होण्यापासून सूट…

  Download
 • 03/21/2022

  101 व्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल (एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल) अ…

  Download
 • 03/21/2022

  २१ फेब्रुवारी २०१६ रोजी होणार्‍या 121 व्या निम्न जीएडी परीक्षेची तात्पुरती यादी…

  Download
 • 03/21/2022

  ९३व्या निम्न खाते परीक्षेचा निकाल (एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल)…

  Download
 • 03/21/2022

  उपपदाच्या संदर्भात नवीन नियुक्तीच्या वेळी सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीची सूट. इंजी आणि जे…

  Download
 • 03/21/2022

  बीटीपीएस येथे क्रेच स्थापन करण्यासाठी ईओआय सूचना…

  Download
 • 03/21/2022

  अनुकंपा तत्तावरील वारसदारांना महानिर्मिती कंपनीमध्ये निमस्तर लिपिक म्हणून नेमणूक देणेबाबत

  Download
Listen