लिलाव

Last updated on जून 21st, 2023 at 02:21 pm

लिलाव विक्रीद्वारे भंगाराची विल्हेवाट लावणे.

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड मध्ये सर्व औष्णिक विद्युत, जलविद्युत आणि वायु विद्युत केंद्रावर संचित केलेल्या भंगाराच्या खालील श्रेणी ई-लिलावाद्वारे विक्रीच्या मार्गाने विल्हेवाट लावल्या जातात:

सामान्य भंगार सामग्री:

 • लोहयुक्त भंगार  सौम्य पोलादी भंगार, निष्कलंक पोलाद भंगार, मिश्र धातु पोलादी भंगार, ओतीव लोखंड भंगार, गॅल्वनाइज्ड लोखंडी भंगार इ.
 • गैर लोह लोखंड – तांबे भंगार, ॲल्युमिनिअम भंगार, पितळी भंगार, तोफा धातू भंगार इ.
 • विद्युत भंगार
 • रबर भंगार – वाहनाचे चाक, ट्यूब आणि फ्लॅप्स, कन्वेयर बेल्ट इ.
 • वाहन भंगार – बुलडोझर, लोकोमोटिव्ह इंजिन, कार, जीप इ.
 • लाकडी भंगार
 •  वापरलेली/कचरा ट्रान्सफॉर्मर तेल (कंटेनरसह)
 • ई-कचरा / बॅटरी

कोळसा (गिरणीद्वारे नाकारलेला):

 • कोळसा जो विविध औष्णिक वीज केंद्रांवर बॉयलरच्या पल्व्हराइजिंग कोळसा गिरण्यांद्वारे नाकारला जातो (पारस औष्णिक विद्युत केंद्र वगळता).
 • कोळसा गिरणी नाकारलेला सामान्यतः वीट उत्पादन युनिट्सद्वारे वापरली जाते.
 • २०% गिरन्यांद्वारे नाकारलेला कोळसा एस.एस.आय. युनिट्ससाठी अटींनुसार राखीव ठेवण्यात आला आहे

संबंधित अप्रचलित सुटे आणि स्थापत्य संरचना विदुत केंद्रावरील बंद/निवृत्तभंगार केलेले संच:

 • वीजनिर्मिती संच जे त्यांच्या आर्थिक सेवा आयुष्यापेक्षा जास्त आहेत.
 • अशा सेवानिवृत्त संचांशी संबंधित अप्रचलित/न वापरलेले सुटे आणि स्थापत्य संरचना देखील संचांसह एकतर एकत्रित एकच गुच्छ किंवा वेगळ्या लॉटच्या रूपात परिस्थितीनुसार विल्हेवाट लावल्या जातात.
 • जनरेटर, विद्युतनिर्मिती संयंत्र, बाष्पपात्र, रोहीत्र, राख हाताळणी संयंत्र, कोळसा हाताळणी संयंत्र, तेल हाताळणी संयंत्र, सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र, कूलिंग टॉवर्स, विद्युत मोटर्स, बालव आणि बेडसह पाईपिंग, ओव्हरहेड क्रेन, सेवा इमारती, पाया, चिमणी इ. ई-लिलाव विक्रीचा भाग परिस्थितीनुसार असू शकतात.

अधिशेष / अप्रचलित / सेवा न करण्यायोग्य – साहित्य / सुटे / उपकरणे

 • मंद गतीने चालणारे/न हलणारे आणि कार्यशील उपकरणे/मालमत्ता/सामूहिक उपकरणे/वस्तू/सुटे अतिरिक्त/अप्रचलित म्हणून ओळखले जातात.

ई-लिलाव प्रक्रिया

 • ई -लिलाव “जसे आहे तसे”, “जसे उपलब्ध आहे” आणि “कोणतीही तक्रार नाही” या आधारावर आयोजित केले जातात.
 • संभाव्य बोलीदार इ -लिलाव विक्रीच्या वास्तविक तारखेपूर्वी निर्धारित कालावधीत संबंधित संकेतस्थळावर  सामग्रीची तपासणी करू शकतात.
 • ऑनलाइन ई-लिलावामध्ये सहभागी होण्यासाठी, संभाव्य बोलीदारांनी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित अधिकृत लिलावकर्त्याकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे आणि लिलावकर्त्याकडे निर्धारित कालावधीत पूर्व बोली ई.एम.डी.ची निर्धारित रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
 • लिलाव साहित्याची यादी, छायाचित्रे, लिलावाचे वेळापत्रक, बोलीपूर्व ई.एम.डी. रक्कम, ई-लिलाव नियम आणि अटी इत्यादी लिलावकर्त्यांच्या संकेतस्थळांवर आगाऊ प्रदर्शित केल्या जातात.

 महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित अधिकृत लिलावकर्ता.

 मे. एम.एस.टी.सी. लिमिटेड

 पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, ६०७, रहेजा सेंटर, नरिमन पॉइंट, मुंबई- ४०००२१.

दूरध्वनी : (०२२) २२०४०६९८/२२०२२२९६           फॅक्स : (०२२) २२८४५१३०/ २२८७४४७०

संकेतस्थळ: www.mstcindia.co.in / www.mstcecommerce.com

संपर्क व्यक्ती:

 • श्री जमील अख्तर (वरिष्ठ व्यवस्थापक) – मोबाईल : ९३९१०५७७२७
 • श्री दिब्येंदू पॉल (उपव्यवस्थापक) – मोबाईल : ९८३१९९२२६९

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित समन्वय कार्यालय

उप.मुख्य अभियंता (स्टोअर्स व्यवस्थापन) यांचे कार्यालय

एचडीआयएल टॉवर्स, ए-विंग, चौथा मजला, ए.के. मार्ग, वांद्रे (पू), मुंबई – ४०००५१

दूरध्वनी : (०२२) २६५८ ०३६७, २६५८ २८४७, २६५८ २४२४ फॅक्स : (०२२) २६५८ २६२७

ई-मेल: gmsmdharavi@mahagenco.in

संपर्क व्यक्ती : अधीक्षक अभियंता (एस.एम.) – विस्तार: ३३२ कार्यकारी अभियंता (एस.एम.) – विस्तार: ३१९, कार्यकारी अभियंता (टी.आणि सी.) – विस्तार : ३३१

Listen