महाराष्ट्र राज्य वीज मंडल सुत्रधारी कंपनी मर्यादित: संचालक मंडळ

महाराष्ट्र राज्य वीज मंडल सुत्रधारी कंपनी मर्यादित: संचालक मंडळ

 • श्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व मंत्री (ऊर्जा)

  अध्यक्ष

 • उपाध्यक्ष

 • श्रीमती. आभा शुक्ला (भा. प्र. से.)

  संचालक (प्रधान सचिव, ऊर्जा) व व्यवस्थापकीय संचालक

 • डॉ. पी. अनबलगन (भा. प्र. से.)

  संचालक

 • श्री. दिनेश वाघमारे, (भा. प्र. से.)

  संचालक

 • श्री. विजय सिंघल, (भा. प्र. से.)

  संचालक

 • श्री रविंद्र सावंत

  संचालक (वित्त) (अतिरिक्त कार्यभार)

 • राजीव मालेवार

  संचालक (सुरक्षा व अंमलबजावणी) (अतिरिक्त कार्यभार)

 • श्रीमती. जुईली वाघ

  संचालक

 • श्री. विश्वास पाठक

  स्वतंत्र संचालक

Listen