महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित: संचालक मंडळ

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित: संचालक मंडळ

 • डॉ. पी. अनबलगन (भा. प्र. से. )

  अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

 • श्रीमती. आभा शुक्ला (भा. प्र. से.)

  संचालक (प्रधान सचिव, ऊर्जा)

 • श्री एस.एम. मारुडकर

  संचालक (संचलन))

 • दिवाकर गोखले

  संचालक (खनिकर्म)

 • श्री. बाळासाहेब थिटे

  संचालक (वित्त)

 • श्री. अभय हरणे

  संचालक (प्रकल्प) - अतिरिक्त प्रभार

 • श्रीमती. स्वाती व्यवहारे

  संचालक

 • श्री विश्वास पाठक

  स्वतंत्र संचालक

Listen