जाहिरात क्र.०१ (Jan)/२०१७ अन्वये सरळसेवेकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या कनिष्ठ प्रयोगशाळा रासायनशास्त्रज्ञ( Junior Lab Chemist), औषधनिर्माता(Pharmacist), परिचारिका (Nurse) या पदाच्या तात्पुरत्या निवड / प्रतिक्षा सूची यादीतील कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्

Last updated on एप्रिल 28th, 2023 at 05:09 pm

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

Listen