महानिर्मिती जाहिरात क्र.०८/२०१९  व क्र. १०/२०१९अन्वये दि.०२ व ०३ डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या ऑनलाईन परीक्षेअंती कागदपत्रे पडताळणीसाठी ती जमा करण्याच्या प्रक्रियेकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांबाबत.

Last updated on एप्रिल 28th, 2023 at 12:04 pm

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

Listen