महानिर्मिती जाहिरात क्र.०९/ २०२२ अन्वये दि. २७ .१२.२०२२ व ३०.१२.२०२२ रोजी पार पडलेल्या ऑनलाइन परिक्षेअंती कागदपत्रे पडताळणी साठी ती जमा करण्याच्या प्रक्रियेकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांबाबत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

Listen