सहाय्यक महाव्यवस्थापक (मासं), व्यवस्थापक (मासं), महाव्यवस्थापक (वित्त आणि लेखा) आणि  सहाय्यक महाव्यवस्थापक (वित्त आणि लेखा) या पदांच्या कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्र  व अपात्र आढळून येणाऱ्या उमेदवारांची यादी.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

Listen