अध्यक्ष आणि संचालक मंडळ

Last updated on ऑक्टोबर 4th, 2023 at 03:07 pm

अध्यक्ष आणि सदस्य
एम.एस.ई.बी होल्डिंग कंपनी लि.
अध्यक्ष व संचालक
महानिर्मिती
  डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा मंत्री
  अध्यक्ष
 श्री. संजय खंडारे (भा.प्र.से.)
अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक
श्री. प्राजक्त तनपुरे,
राज्यमंत्री (ऊर्जा आणि इतर) उपाध्यक्ष
श्री. दिनेश वाघमारे, (भा.प्र.से.),
प्रधान सचिव (ऊर्जा), महाराष्ट्र शासन
  श्री. दिनेश वाघमारे, (भा.प्र.से),
 
प्रधान सचिव (ऊर्जा), महाराष्ट्र शासन
व्यवस्थापकीय संचालक
  श्री. सी. एस. थोटवे
संचालक (संचलन)
श्री. संजय खंडारे, (भा.प्र.से.),
संचालक
संचालक श्री. पी. व्ही. जाधव
संचालक (खाण)
श्री. विजय सिंघल,
संचालक
श्री. बाळासाहेब ब. थिटे
संचालक (वित्त)
  श्री रवींद्र सावंत
  
संचालक (वित्त व सीएफओ)
श्री एस.एम. मारुडकर,
संचालक (प्रकल्प)- अतिरिक्त कार्यभार
  श्री. राजीव मालेवार
  
संचालक (सुरक्षा आणि अंमलबजावणी) आय/सी
डॉ. मानवेंद्र रामटेके
संचालक (मा.सं.) 
श्रीमती जुईली वाघ
 संचालक
  श्रीमती स्वाती व्यवहारे
 
संचालक
Listen