मुख्य अभियंता – संधिक कार्यालय

Last updated on ऑक्टोबर 17th, 2023 at 06:36 pm

महानिर्मिती प्रकाशगड
मुख्य अभियंता
फोनई-मेल
नाव कार्यालय फोन. क्रमांक 
श्री. एकनाथ मोजे
मुख्य अभियंता (कार्य) (अतिरिक्त प्रभार)
प्रकाशगड,वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
२६४७६८३८cegw@mahagenco.in
श्री. पी. एम. नागदेवते          
मुख्य अभियंता (मध्यवर्ती खरेदी कक्ष)                  
प्रकाशगड,वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
२६५८१४७३cgmstores@mahagenco.in
श्री. सी.आर. होळंबे
मुख्य अभियंता (स्थापत्य -३)
प्रकाशगड, वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
२६४७७०७०gmcivil3@mahagenco.in
मुख्य अभियंता (नियामक व वाणिज्य)
प्रकाशगड, वांद्रे (पू) मुंबई – ५१
२६४७९७३६rcgen@mahagenco.in
श्री. राजेश पाटील
मुख्य अभियंता (इंधन व्यवस्थापन)
प्रकाशगड, वांद्रे (पू) मुंबई – ५१
२६४७६८२०cefmc@mahagenco.in
श्री. ए. ए. बामणे  
 मुख्य अभियंता (प्रकल्प आणि नियोजन)
प्रकाशगड, वांद्रे (पू) मुंबई – ५१
२६४७५७५९cgmgpp@mahagenco.in
श्री. ए. ए. बामणे  
मुख्य अभियंता (प्रकल्प संनियंत्रण गट)
(अतिरिक्त प्रभार)
प्रकाशगड,वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
२६४७६८२०cgmpmg@mahagenco.in
श्री. संजय रहाटे
मुख्य अभियंता (कोळसा) (अतिरिक्त प्रभार)
प्रकाशगड,वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
२६४७५९२७cecoal@mahagenco.in
श्री. राजेशकुमार ओसवाल
मुख्य अभियंता (तज्ञ सहाय्यक गट)
(अतिरिक्त प्रभार)
प्रकाशगड,वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
    २६५८२८४७      ceest@mahagenco.in
श्री.पंकज दिनेशकुमार शर्मा
 मुख्य महाव्यवस्थापक (वित्त)
 प्रकाशगड,वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
२६४७२६३९cgmfinance@mahagenco.in
श्री. राहुल दुबे
कंपनी सचिव
प्रकाशगड, वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
२६४७५४५४csmahagenco@.in
श्री. संजय कुऱ्हाडे
मुख्य अभियंता (अतिरिक्त प्रभार) (संधिक नियोजन व सुसंवाद)
प्रकाशगड,वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
२६४७५९२७cpc@mahagenco.in
श्री. विजय चितलांगे
मुख्य महाव्यवस्थापक (अतिरिक्त प्रभार) 
अंतर्गत अंकेश
प्रकाशगड,वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
२६५८२४२४ia@mahagenco.in
श्री. विजय चितलांगे
मुख्य महाव्यवस्थापक (लेखा) 
प्रकाशगड, वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
२६५८१७००cgmaccounts@mahagenco.in
सुमंत कोल्हे
मुख्य कायदेशीर सल्लागार )
 प्रकाशगड,वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
२६४७३७२४cla@mahagenco.in
श्री. महेश आफळे
(जनसंपर्क अधिकारी)
प्रो प्रकाशगड,वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
२६४७४२११pro@mahagenco.in
श्री. पुरुषोत्तम वारजुरकर
मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी, एचडीआयएल टॉवर्स, वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
३६५८२४२४ciro@mahagenco.in
राजीव मालेवार
मुख्य महाव्यवस्थापक (सुरक्षितता)
एचडीआयएल टॉवर्स, वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
०२२-२६५८१९०
Extn.353
cgmssecurity@mahagenco.in
श्री. प्रसन्न कोटेचा
मुख्य अभियंता (सौर-प्रकल्प) ( अतिरिक्त प्रभार)
एचडीआयएल टॉवर्स,वांद्रे (पू) मुंबई – ५१ 
                cespgd@mahagenco.in  
श्री. शशिकांत पापडे
अग्निशमन सल्लागार व मुख्य अग्निशमन अधिकारी, एचडीआयएल टॉवर्स, वांद्रे
(पू) मुंबई – ५१ 
    facfo@mahagenco.in 
श्री. डी.एस. साळुंखे
मुख्य अभियंता (स्थापत्य-१)
एस्ट्रेला बॅटरीज, विस्तार कंपाऊंड, पहिला मजला, प्लॉट क्र. १
 धारावी रोड, मुंबई १९
२४०७७४४१/४६cgmhr@mahagenco.in 
श्री. राहुल नाळे
मुख्य अभियंता (तांत्रिक आणि दक्षता) (अतिरिक्त प्रभार)
एस्ट्रेला बॅटरीज, विस्तार कंपाऊंड, पहिला मजला, प्लॉट क्र. १
धारावी रोड, मुंबई १९
२४०७१८२२
cgmtechnical@mahagenco.in

 
 
श्री. ए.एस. कुलकर्णी
 मुख्य अभियंता (अक्षय ऊर्जा)   (अतिरिक्त प्रभार)
हाँगकाँग बँक इमारत, एमजी रस्ता, किल्ला, मुंबई -०१
०२२-२२६९५३३६cehydro@mahagenco.in 

Listen