आमच्याशी संपर्क साधा

Last updated on एप्रिल 26th, 2022 at 12:00 pm

मुख्य कार्यालये

प्रकाशगड

महाराष्ट्र स्टेट पॉवर निर्मिती  कंपनी लि.
प्रकाशगड
भूखंड क्रमांक जी-9, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१.
एसटीडी : ०२२ फॅक्स : २६४७६७४९
PBX: २६४७४२११/२६४७२१३१

हाँगकाँग बँक इमारत

महाराष्ट्र स्टेट पॉवर निर्मिती  कंपनी लि.
हाँगकाँग बँक बिल्डिंग,
एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१
एसटीडी: ०२२ फैक्स :२२६१९६९९

Listen