संपर्क एफ आणि सी

Last updated on एप्रिल 12th, 2022 at 09:35 am

*कार्यकारी संचालक*
(फिन. आणि कॉम.) मुंबई
दूरध्वनी(0)  कार्यालयदूरध्वनी (आर)
२६४७४५२४ (पी )कार्यकारी संचालक
(फिन. आणि कॉम.)
 
२६४७४२११
विस्तार: २२२०
 (ओ) 
वित्त विभाग
दूरध्वनी(ओ) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
२६५८१७०० (पी)श्री. डी.सी. पाटील
(अतिरिक्त चार्ज करा)

मुख्य महाव्यवस्थापक
 
२६४७४२११
विस्तार: २५६८
 (ओ) 
लेखा विभाग
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
  (पी)श्री. पंकज शर्मा
मुख्य महाव्यवस्थापक
 
२६४७४२११
विस्तार:२५६८
 (ओ) 
अंतर्गत ऑडिट विभाग
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
२६५८२४२४ (P)श्री. एस. के. लबडे मुख्य महाव्यवस्थापक 
२६५८२८४७
विस्तार: ३०१/३०२
 (ओ) 
नियामक आणि कॉम. सेल विभाग
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
२६४७९७३६ (पी)श्री. जी.एस. कुमारवार
मुख्य अभियंता
२५२७२२६४ 
२६४७४२११
विस्तार: २३१९
 (ओ) 
इंधन व्यवस्थापन विभाग
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी(आर)
२६४७३४५५ (पी)श्री. ए. ए. हरणे
मुख्य अभियंता
 
२६४७४२११
विस्तार: २२१३
 (ओ) 
Listen