कार्यकारी संचालक

Last updated on मार्च 13th, 2023 at 02:54 pm

महाजेनको क्षेत्रीय कार्यालये कार्यकारी संचालक    
श्री. पंकज सपाटे कार्यकारी संचालक (ओ आणि एम -II), नागपूर    
फोन नंबर (पी)    
फोन नंबर (ओ )   विस्तार:
फॅक्स    
ई – मेल आयडी  edom2@mahagenco.in 
       
कार्यकारी संचालक (प्रकल्प-II) निर्मिती बांधकाम कार्यालय, कोराडी    
फोन नंबर (पी)  ०७१०९ – २६२१२६ 
फोन नंबर (ओ )  ०७१०९ – २६२१५५ / ७४ / ८१विस्तार: १०१
फॅक्स  ०७१०९ – २६२१६२ 
ई – मेल आयडीedgp2koradi@mahagenco.in 

Listen