स्थापित क्षमता

Last updated on मार्च 13th, 2023 at 06:09 pm

महाजेनकोची स्थापित क्षमता १२९७२ मेगावॅटआहे. यामध्ये औष्णिक (जवळपास ७५%, म्हणजे ९५४० मेगावॅट) आणि उरण येथील वायु विद्युत आधारित निर्मिती केंद्राचा समावेश आहे, ज्याची स्थापित क्षमता ६७२ मेगावॅट आहे. महाराष्ट्र राज्यातील जलविद्युत प्रकल्पांची रचना, उभारणी आणि कार्यान्वित करण्यात आले ते जीओएम च्या जलसंपदा विभाग (डब्लू.आर.डी. ) मार्फत. कार्यान्वित झाल्यानंतर, जलविद्युत प्रकल्प संचालन आणि देखभालीसाठी महाजेनकोला दीर्घकालीन भाडेपट्टीवर सुपूर्द करण्यात आले. सध्या २५ जलप्रकल्प आहेत, त्यांची क्षमता २५८० मेगावॅट आहे.

महाजेनकोला अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या पुढील हरित उर्जा परिस्थितीची जाणीव आहे आणि महाराष्ट्रातील ग्राहकांसाठी हरित उर्जाबाबत स्पष्ट दृष्टीकोन आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील वितरण कंपन्यांचे अक्षय ऊर्जा दायित्व पूर्ण करण्यासाठी, महागेन्कोने आजपर्यंत १८० मेगावाट शिखर सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू केले आहेत.

महाजेनकोची स्थापित क्षमता:(३१-१२-२०२२रोजी)

अनुक्रमांक  विद्युत केंद्रघटक क्षमता (मेगावॅट)स्थापित क्षमता (मेगावॅट)  
 औष्णिक विद्युत केंद्र  
१  कोराडी१×२१० + ३×६६०२१९०
२  नाशिक३×२१०६३०
३  भुसावळ१×२१० + २×५००१२१०
४  पारस२×२५०५००
५  परळी३×२५०७५०
खापरखेडा४×२१० + १×५००१३४०
चंद्रपूर२×२१० + ५×५००२९२०
 महाजेनको औष्णिक विद्युत ९५४०
वायु विद्युत केंद्र  
 उरण जी.टी.४ × १०८४३२
 डब्ल्यू.एच.आर.२×१२०२४०
 महाजेनको वायु ६७२
जलविद्युत केंद्र  
 कोयना जलविद्युतसेंट I आणि II- ४×७० + ४×८०, सेंट III- ४×८०, St. IV-४×२५० आणि कोयना धरण फूट- २×१८  १९५६
 लहान जलविद्युत ३७४
 घाटघर पंप साठा२×१२५२५०
 महाजेनको जलविद्युत २५८०
सौर ऊर्जा  
 I) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहीनी योजना सौर प्रकल्प:  
 १. कोळंबी, यवतमाळ 
 २. राळेगणसिद्धी, अहमदनगर 
 ३.गव्हाणकुंड, अमरावती १६
 ४. देगाव, धुळे 
 ५. महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी १००
 ६.नारायण डोहो, अहमदनगर २.८६
 एकूण १२९.८६
 (II) अभियांत्रिकी खरेदी आणि बांधकाम सौर प्रकल्प  
 १.चंद्रपूर 
 २.चंद्रपूर 
 ३.चंद्रपूर 
 ४. साक्री-I ५०
 ५. साक्री-II ७५
 ६. बारामती-I ३६
 ७. बारामती-II १४
 ८. उस्मानाबाद येथील कौडगाव सौरऊर्जा प्रकल्प ५०
 एकूण २३०
 एकूण (डी) ३५९.८६
 महाजेनको एकूण (ए+बी+सी+डी) १३,१५२.०६

Listen