महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सी पी एफ ट्रस्ट परिपत्रक क्रमांक २१५: वर्गणीदाराच्या खात्यावर जमा असलेल्या रकमेवर २०१८-२०१९ च्या वित्तीय वर्षाकरिता विहित केलेल्या व्याजाच्या अनुजय दर आणि आगाऊ कर्जाच्या रकमेवर आकारव्याचा व्याजाचा दर.

Last updated on मे 17th, 2023 at 11:32 am

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सी पी एफ ट्रस्ट परिपत्रक क्रमांक २१५: वर्गणीदाराच्या खात्यावर जमा असलेल्या रकमेवर २०१८-२०१९ च्या वित्तीय वर्षाकरिता विहित केलेल्या व्याजाच्या अनुजय दर आणि आगाऊ कर्जाच्या रकमेवर आकारव्याचा व्याजाचा दर.

Listen