महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ०१/२०१९ संचालक (प्रकल्प) आणि संचालक (ऑपरेशन्स) या पदासाठी.

Last updated on मे 17th, 2023 at 12:19 pm

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ०१/२०१९ संचालक (प्रकल्प) आणि संचालक (ऑपरेशन्स) या पदासाठी.

Listen