महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ०३/२०१९ संचालक (ऑपरेशन्स) आणि संचालक (प्रकल्प) या पदासाठी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड.

Last updated on मे 17th, 2023 at 12:15 pm

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ०३/२०१९ संचालक (ऑपरेशन्स) आणि संचालक (प्रकल्प) या पदासाठी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड.

Listen