• सोमवार मार्च 21, 2022

  १०६ वी उच्च जीएडी परीक्षेची अंतिम रोल नंबर यादी (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.)

  Last updated on मे 17th, 2023 at 03:51 pm

  १०६ वी उच्च जीएडी परीक्षेची अंतिम रोल नंबर यादी (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.)

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  जून २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत नियोजित विभागीय परीक्षेचे सहा मासिक वेळापत्रक.

  Last updated on एप्रिल 7th, 2022 at 05:37 am

  जून २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत नियोजित विभागीय परीक्षेचे सहा मासिक वेळापत्रक.

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक. २/२०१८ ‘निवासी कार्यकारी संचालक’ या पदासाठी.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 03:53 pm

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक. २/२०१८ ‘निवासी कार्यकारी संचालक’ या पदासाठी.

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  विनंती बदली विषयक अर्ज ऑनलाइन सदर करण्याकरिता मुदतवाढ.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 03:54 pm

  विनंती बदली विषयक अर्ज ऑनलाइन सदर करण्याकरिता मुदतवाढ.

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  भविष्य निर्वाह कपात संरचना (अतिरिक्त सी.पी.एफ.)

  Last updated on मे 17th, 2023 at 03:55 pm

  भविष्य निर्वाह कपात संरचना (अतिरिक्त सी.पी.एफ.)

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  सी.पी.एफ. वेळापत्रक ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रशिक्षण.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 03:56 pm

  सी.पी.एफ. वेळापत्रक ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रशिक्षण.

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  १०५ व्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.)

  Last updated on मे 17th, 2023 at 03:58 pm

  १०५ व्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.)

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  महानिर्मिती कंपनीच्या खापरखेडा व कोराडी औष्णिक विधुत केंद्राच्या राख बंधारा परिसरातील राखेवर आधारित उद्दोग समूहास प्रस्तावित नागपूर महानगर प्रादेशिक आराखड्यामधेय औद्योगिक क्षेत्राचे आरक्षण मिळणेबाबत

  Last updated on मे 17th, 2023 at 04:00 pm

  महानिर्मिती कंपनीच्या खापरखेडा व कोराडी औष्णिक विधुत केंद्राच्या राख बंधारा परिसरातील राखेवर आधारित उद्दोग समूहास प्रस्तावित नागपूर महानगर प्रादेशिक आराखड्यामधेय औद्योगिक क्षेत्राचे आरक्षण मिळणेबाबत

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  पेपर III – एल.ए. इ. -III आणि एच.ए.इ. I-III (फेब्रुवारी १८) च्या सूटसाठी यादी नाकारणे

  Last updated on मे 17th, 2023 at 04:01 pm

  पेपर III – एल.ए. इ. -III आणि एच.ए.इ. I-III (फेब्रुवारी १८) च्या सूटसाठी यादी नाकारणे

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  २५ नोव्हेंबर २०१७ ते २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेतलेल्या ९७ व्या उच्च खाते परीक्षेचा (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.) निकाल.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 04:03 pm

  २५ नोव्हेंबर २०१७ ते २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेतलेल्या ९७ व्या उच्च खाते परीक्षेचा (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.) निकाल.

  Download
Listen