• सोमवार मार्च 21, 2022

  २५ कनिष्ठ आणि उच्च खात्यांची सवलत यादी ४५९ दिनांक २६.०२.२०१८.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 04:04 pm

  २५ कनिष्ठ आणि उच्च खात्यांची सवलत यादी ४५९ दिनांक २६.०२.२०१८.

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  महानिर्मिती कंपनीमधील सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त झालेले व राजीनामा दिलेले अधिकारी कर्मचारी यांना अंतिम भविष्य निर्वाह निधि मिळणेबाबत.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 04:06 pm

  महानिर्मिती कंपनीमधील सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त झालेले व राजीनामा दिलेले अधिकारी कर्मचारी यांना अंतिम भविष्य निर्वाह निधि मिळणेबाबत.

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  एल.ए. परीक्षेचा पेपर III आणि एच.ए. परीक्षेचा पेपर I, III उत्तीर्ण होण्यापासून सूट.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 04:06 pm

  एल.ए. परीक्षेचा पेपर III आणि एच.ए. परीक्षेचा पेपर I, III उत्तीर्ण होण्यापासून सूट.

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  २८/२९/१०/२०१७ रोजी १०५ वी उच्च जीएडी परीक्षेची अंतिम यादी.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 04:09 pm

  २८/२९/१०/२०१७ रोजी १०५ वी उच्च जीएडी परीक्षेची अंतिम यादी.

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  एल.ए. परीक्षेचा पेपर III आणि एच.ए. परीक्षेचा पेपर I, III उत्तीर्ण होण्यापासून सूट.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 04:41 pm

  एल.ए. परीक्षेचा पेपर III आणि एच.ए. परीक्षेचा पेपर I, III उत्तीर्ण होण्यापासून सूट.

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  खालील स्तरावरील लेखा परीक्षा पेपर क्र. ३ तसेच उच्चस्तरीय लेखा परीक्षा पेपर क्र. १ व ३ आणि व्यावसायिक परीक्षा पेपर क्र. ३ मध्ये सुटकेने कामी परीक्षार्थींना सूचना.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 04:42 pm

  खालील स्तरावरील लेखा परीक्षा पेपर क्र. ३ तसेच उच्चस्तरीय लेखा परीक्षा पेपर क्र. १ व ३ आणि व्यावसायिक परीक्षा पेपर क्र. ३ मध्ये सुटकेने कामी परीक्षार्थींना सूचना.

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  सरळसेवेने नियुक्त केलेल्या लेखा सहाय्यकांना उच्चस्तर लिपिक (लेखा) या पदावर सामावून घेतल्यानंतर निम्नस्तर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण न करता उच्चस्तर लेखा परीक्षेस बसण्यासाठी परवानगी देणेबाबत.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 04:43 pm

  सरळसेवेने नियुक्त केलेल्या लेखा सहाय्यकांना उच्चस्तर लिपिक (लेखा) या पदावर सामावून घेतल्यानंतर निम्नस्तर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण न करता उच्चस्तर लेखा परीक्षेस बसण्यासाठी परवानगी देणेबाबत.

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  १०३ वी मराठी भाषा परीक्षेची अंतिम यादी क्रमांक.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 04:44 pm

  १०३ वी मराठी भाषा परीक्षेची अंतिम यादी क्रमांक.

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  जानेवारी २०१७ ते जून २०१७ पर्यंत अनुसूचित विभागीय परीक्षेचे सहा मासिक वेळापत्रक.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 04:46 pm

  जानेवारी २०१७ ते जून २०१७ पर्यंत अनुसूचित विभागीय परीक्षेचे सहा मासिक वेळापत्रक.

  Download
 • सोमवार मार्च 21, 2022

  २४ सप्टेंबर २०१६ आणि २५ सप्टेंबर २०१६ (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.) रोजी होणाऱ्या ९५ व्या निम्न खाते परीक्षेची अंतिम यादी.

  Last updated on मे 17th, 2023 at 04:47 pm

  २४ सप्टेंबर २०१६ आणि २५ सप्टेंबर २०१६ (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.) रोजी होणाऱ्या ९५ व्या निम्न खाते परीक्षेची अंतिम यादी.

  Download
Listen