• बुधवार एप्रिल 26, 2023

  आयकर परिपत्रक आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४

  Last updated on मे 16th, 2023 at 03:43 pm

  Download
 • सोमवार एप्रिल 24, 2023

  २६.०२.२०२३ रोजी झालेल्या मराठी भाषा परीक्षेचा – ५ निकाल (महागेनको)

  Last updated on मे 16th, 2023 at 03:46 pm

  Download
 • मंगळवार एप्रिल 18, 2023

  महानिर्मिती कंपनीत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना कंपनीची सदनिका / निवासस्थान पुरविण्यात आल्याने तसेच संगणक अग्रीम देण्यात आल्याने आर्थिक वर्ष २०२२–२०२३ करीता Prequiste Tax कपातीबाबत

  Last updated on मे 16th, 2023 at 03:47 pm

  249249

  Download
 • बुधवार एप्रिल 5, 2023

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ०६_२०२३ संचालक (प्रोजेक्ट्स), या पदासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.

  Last updated on मे 16th, 2023 at 03:48 pm

  Perquisite Tax Circular 2022-23

  Download
 • शनिवार मार्च 25, 2023

  महानिर्मिती, सहावी लोअर जीएडी परीक्षेचा रोल क्रमांक १९.०३.२०२३ रोजी होणार आहे.

  Last updated on मे 16th, 2023 at 03:49 pm

  Download
 • गुरूवार मार्च 16, 2023

  वाढीव निवृत्ती वेतन प्राप्त होण्याबाबत सादर करावयाच्या संयुक्त पर्यायी अर्ज ऑनलाइन कार्यपद्धतीने भरण्याकरिता सूचना.

  Last updated on मे 16th, 2023 at 03:50 pm

  Download
 • बुधवार मार्च 15, 2023

  महानिर्मितीतर्फे घेण्यात आलेल्या खुल्या राज्यस्तरीय विविध स्पर्धांचे निकाल.

  Last updated on मे 16th, 2023 at 03:57 pm

  Download
 • बुधवार मार्च 15, 2023

  महानिर्मिती, पाचवी लोअर जीएडी परीक्षेचा रोल क्रमांक २६.२.२०२३ रोजी होणार आहे.

  Last updated on मे 16th, 2023 at 03:58 pm

  Download
 • गुरूवार मार्च 9, 2023

  कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष वेतनावर (वास्तविक वेतन) कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (इ.एस.पी.-९५) लागू करणेसाठी मा. सर्वोच न्यायालयाने दि ०४.११.२०२२ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत.

  Last updated on मे 16th, 2023 at 05:20 pm

  Download
 • बुधवार फेब्रुवारी 22, 2023

  २६.११.२०२२ ते २८.११.२०२२ रोजी झालेल्या उच्च खाते परीक्षेचा निकाल – ३ महानिर्मिती

  Last updated on मे 16th, 2023 at 05:22 pm

  Download
Listen