२५ नोव्हेंबर २०१७ ते २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेतलेल्या ९७ व्या उच्च खाते परीक्षेचा (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.) निकाल.

Last updated on मे 17th, 2023 at 04:03 pm

२५ नोव्हेंबर २०१७ ते २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेतलेल्या ९७ व्या उच्च खाते परीक्षेचा (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.) निकाल.

Listen