२५ नोव्हें २०१७ ते २६ नोव्‍हेंबर २०१७ या कालावधीत झालेल्या ९७ व्या हायर अकाउंट परीक्षेचा निकाल(एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल)

२५ नोव्हें २०१७ ते २६ नोव्‍हेंबर २०१७ या कालावधीत झालेल्या ९७ व्या हायर अकाउंट परीक्षेचा निकाल(एमएसईटीसीएल आणि एमएसपीजीसीएल)

Listen