महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड पात्र उमेदवारांसाठी १५ डिसेंबर २०१८ रोजी कोराडी प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड येथे नियोजित लोअर जीएडी (मानव संसाधन) परीक्षेसाठी वेळापत्रक, अर्ज आणि संज्ञापन पत्र.

Last updated on मे 17th, 2023 at 12:37 pm

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड पात्र उमेदवारांसाठी १५ डिसेंबर २०१८ रोजी कोराडी प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड येथे नियोजित लोअर जीएडी (मानव संसाधन) परीक्षेसाठी वेळापत्रक, अर्ज आणि संज्ञापन पत्र.

Listen