आमचा इतिहास

Last updated on मार्च 3rd, 2023 at 06:36 pm

कंपनीइतिहास

महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा निर्मितीकंपनी लि. (यापुढे “द कंपनी” म्हणून संबोधले जाते) हे सरकारच्या निर्णयानुसार भारतीय कंपनी अधिनियम १९५६ अंतर्गत समाविष्ट केले गेले आहे. महाराष्ट्राच्या पूर्वीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची पुनर्रचना करण्यासाठी (येथे “एम यस इ बी ” म्हणून संदर्भित).

एम यस इ बी ची पुनर्रचना सरकारने केली आहे. महाराष्ट्राचा भाग XIII च्या अनुषंगाने विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १३१ सह वाचला गेला. महाजेनको ३१.५.२००५ रोजी कंपनी निबंधक, महाराष्ट्र, मुंबई येथे समाविष्ट केले गेले आणि १५.०९.२००५ रोजी व्यवसाय सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले. महाजेनको ही वीज निर्मिती आणि पुरवठ्याच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे आणि महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाने ४ जून २००५ रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार एम यस इ बी च्या मालमत्ता, मालमत्तेतील व्याज, अधिकार आणि दायित्वे तिच्याकडे निहित आहेत. विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १३१ ला.

कंपनीच्या सध्याच्या संचालक मंडळाची रचना खालीलप्रमाणे आहे.
श्रीमती. आभा शुक्ला, भा. प्र. से., संचालक (प्रधान सचिव, ऊर्जा) व व्यवस्थापकीय संचालक.
श्री एस.एम. मारुडक संचालक (संचलन)
श्री अभय हरणे, अतिरिक्त प्रभार, संचालक (प्रकल्प)
श्री. दिवाकर गोखले, संचालक (खाणकाम)
श्री. बाळासाहेब थिटे, संचालक (वित्त)
श्रीमती. स्वाती व्यवहारे, संचालक
कंपनीचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक आणि कंपनीच्या इतर संचालकांच्या असोसिएशनच्या कलम ७५ आणि ७७ नुसार महाराष्ट्र राज्य वीज मंडल सुत्रधारी कंपनी मर्यादित द्वारे नामनिर्देशित केले जाईल. कंपनीच्या संचालकांची इच्छित पात्रता आणि अनुभव अनुच्छेद ७८ मध्ये विहित करण्यात आला आहे. कंपनीच्या असोसिएशनचे लेख.

कंपनीच्या बैठका

आर्टिकल ऑफ असोसिएशन ऑफ कंपनीच्या कलम ८६ सह वाचलेल्या कलम २८५ नुसार, कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठका दर तीन महिन्यांतून एकदा आयोजित केल्या पाहिजेत आणि दरवर्षी किमान चार बैठका घेतल्या पाहिजेत. सामान्यत: मंडळाच्या बैठका महिन्यातून एकदा आयोजित केल्या जातात जे व्यवसायाच्या आवश्यकतेवर अवलंबून असतात. कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या पूर्व संमतीने सचिवाद्वारे बैठकीची तारीख, वेळ आणि ठिकाण निश्चित केले जाते. सभेची सूचना आणि अजेंडा मंडळाच्या सदस्यांना वितरित केला जातो आणि कार्यसूचीची एक प्रत सचिव (ऊर्जा) आणि मंत्री (ऊर्जा) यांना पाठविली जाते.

निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांची कर्तव्ये

विद्युत कायदा २००३ च्या कलम २ (२८) च्या अर्थानुसार कंपनी ही एक निर्मिती करणारी कंपनी आहे. विद्युत कायदा २००३ चे कलम १० उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची खालील कर्तव्ये विहित करते:

(१) या कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, या कायद्याच्या किंवा नियमांच्या तरतुदींनुसार निर्मिती केंद्र , टाय-लाइन्स, उपकेंद्र आणि समर्पित संसर्ग लाइन्सची स्थापना, संचालन आणि देखभाल करणे ही निर्मिती कंपनीची कर्तव्ये असतील. आणि त्याखाली केलेले नियम.

(२) निर्मिती करणारी कंपनी कोणत्याही परवानाधारकाला या कायद्यानुसार आणि तेथे बनवलेल्या नियमांनुसार आणि कलम ४२ च्या उप-कलम (२) अंतर्गत केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून कोणत्याही ग्राहकाला वीज पुरवठा करू शकते.

(३) प्रत्येक निर्मिती करणारी कंपनी –

  1. त्‍याच्‍या निर्मिती केंद्राशी संबंधित तांत्रिक तपशील समुचित आयोग आणि प्राधिकरणाकडे प्रस्तुत करा.
  2. केंद्रीय पारेषण उपयुक्तता किंवा राज्य संसर्ग उपयुक्ततेशी समन्वय साधा, जसे की, त्याद्वारे निर्माण होणाऱ्या विजेच्या प्रसारणासाठी.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने पूर्वीच्या एम स इ बी चा खाते संहिता खंड I ते VI स्वीकारला आहे.

Listen