मुख्य कार्यालय निविदा

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 05:28 am

RFx. ३०००००२३५१०: चंद्रपूर, भुसावळ आणि खापरखेडा येथे५००MW युनिट्स (एकूण-८) वर ओले एफजीडी स्थापित करण्यासाठी सुधारित वेळापत्रक _ दिनांक ०२.०३.२०२२.

 • 03/11/2022

  RFx. ३०००००२३५१०: चंद्रपूर, भुसावळ आणि खापरखेडा येथे५००MW युनिट्स (एकूण-८) वर ओले एफजीडी स्थापित करण्यासाठी सुधारित वेळापत्रक _ दिनांक ०२.०३.२०२२. ...

  Download
 • 03/11/2022

  RFx ३०००००२४६९८– सुधारित वेळापत्रक दि. पार्ल येथे महाजेनकोच्या ३×२५० मेगावॅट युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी २१.०२.२०२२ ...

  Download
 • 03/11/2022

  जेपीएल कॉलनी, उर्जानगर, पोस्ट- तिहलीरामपूर, ताल-तमनर, जिल्हा- रायगड, छत्तीसगड येथील गारे-पाल्मा साइट ऑफिससाठी १२ महिन्यांसाठी कुशल आणि अकुशल व्यक्तींच्या सेवा प्रदान करण्याच्या कामासाठी ई-निविदा सूचना (RFx. ३०००००००८४९०) – ११.०२. २०२२. … ...

  Download
 • 03/11/2022

  RFx ३०००००२३५१० मध्ये सुधारणा आणि स्पष्टीकरण – “१ वर्षाच्या कालावधीसाठी ओ आणि एम सह चंद्रपूर, भुसावळ आणि खापरखेडा येथे ५००MW युनिट्ससाठी (एकूण 8 नग) एफजीडी सिस्टम पॅकेजच्या स्थापनेसाठी खुली निविदा – दिनांक २८.०१.२०२२. … ...

  Download
 • 03/11/2022

  RFx ३०००००२१८१३ -महागेनकोच्या नाशिक टीपीएस यू-३ आणि ४ च्या २१० MW क्षमतेच्या डीएसआई एफजीडीप्लांटच्या स्थापनेचे वेळापत्रक – दिनांक१४.१२.२०२१… ...

  Download
 • 03/11/2022

  RFx ३०००००२३५१० – डिझाईन, अभियांत्रिकी, उत्पादन, असेंब्ली, चाचणी, कामे, साइटवर पुरवठा, सिव्हिल स्ट्रक्चरल कामे, उभारणी, चाचणी आणि५००MW युनिट्ससाठी एफजीडी सिस्टीम पॅकेजची स्थापना करण्यासाठी ईपीसी आधारावर खुली निविदा (एकूण ८ संख्या) ए. .. ...

  Download
 • 03/11/2022

  RFx ३०००००२१८१३-महागेनको दिनांक०२.१२.२०२१ च्या नाशिक टीपीएस यू- ३ आणि ४ च्या २१० MW क्षमतेच्या डीएसआई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेचे वेळापत्रक सुधारा ...

  Download
 • 03/11/2022

  Rfx क्र.३०००००२३३२५–रोड कम रेलद्वारे कच्च्या कोळशाच्या वाहतुकीच्या कामासाठी शॉर्ट टेंडरसाठी शुद्धीपत्र… ...

  Download
 • 03/11/2022

  RFX क्र. ३०००००२१६४३ साठी शुद्धीपत्र – रोड कम रेल्वे (RcR) द्वारे रॉ कोळसा वाहतुकीचे काम कुसमुंदा/गेवरा/दिपका खाणीपासून ते खापरखेडा टीपीएस पर्यंत ...

  Download
 • 03/11/2022

  Rfx क्रमांक 3000023325 – डब्यूसीएस च्या पेनगंगा/मुंगोली खाणीपासून महागेनको टीपीएस पर्यंत रोड कम रेल (RcR) मोडद्वारे कच्च्या कोळशाच्या वाहतुकीचे काम – दिनांक १७.११.२०२१. ...

  Download
Listen