मुख्य कार्यालय निविदा

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 10:28 am

कोराडी ८ आणि ९ बेअरिंग क्र. येथे एफजीडी साठी सल्लागाराच्या निविदेचे सुधारित वेळापत्रक. ६७९५६

 • 03/10/2022

  कोराडी ८ आणि ९ बेअरिंग क्र. येथे एफजीडी साठी सल्लागाराच्या निविदेचे सुधारित वेळापत्रक. ६७९५६ ...

  Download
 • 03/10/2022

  भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राकडून दीर्घकालीन आधारावर फ्लाय अॅशच्या ‘किंमत’ आणि ‘जसे आहे तिथे’ विक्रीसाठी स्वारस्य व्यक्त करण्याचे आमंत्रण (ईओआई). ...

  Download
 • 03/10/2022

  ई-निविदा सूचना एन-०५/२०१८ ...

  Download
 • 03/10/2022

  भानेगाव खाणी ते खापरखेडा टीपीएस या कच्च्या कोळसा वाहतुकीच्या कामासाठी एनआईटी ...

  Download
 • 03/10/2022

  सिंगोरी खाणीपासून कोराडी टीपीएस पर्यंत कच्चा कोळसा लोडिंग आणि वाहतुकीच्या कामासाठी एनआईटी… ...

  Download
 • 03/10/2022

  एसआईए उमरेड प्रकल्पासाठी ईओआई ...

  Download
 • 03/10/2022

  ईओआई- जलविज्ञान उमरेड प्रकल्प ...

  Download
 • 03/10/2022

  ३x६६०MW कोराडी टीपीएस च्या युनिट क्रमांक८ आणि ९ साठी एफजीडी प्रणालीची स्थापना आणि कार्यान्वित करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी खुल्या निविदाची एनआईटी ...

  Download
 • 03/10/2022

  महाराष्ट्रातील आरएफपी उत्तर महाराष्ट्र (Ph-III-A) प्रदेश, भारतातील २५ वर्षे ऑपरेशन आणि देखभाल ...

  Download
 • 03/10/2022

  महाराष्ट्र, भारतातील उत्तर महाराष्ट्र (पीएच-III-ए) प्रदेशातील ५० MWac संचयी क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक बोली २५ वर्षांच्या ऑपरेशन आणि देखभाल ...

  Download
Listen