१x६६० MW भुसावळ टीपीएस युनिट-६ प्रकल्पासाठी तृतीय पक्ष तपासणी सेवा आणि गुणवत्ता निरीक्षणासाठी स्थानिक स्पर्धात्मक बोलीद्वारे निविदा आमंत्रित करण्याच्या सूचनेची जाहिरात

१x६६० MW भुसावळ टीपीएस युनिट-६ प्रकल्पासाठी तृतीय पक्ष तपासणी सेवा आणि गुणवत्ता निरीक्षणासाठी स्थानिक स्पर्धात्मक बोलीद्वारे निविदा आमंत्रित करण्याच्या सूचनेची जाहिरात

Listen