RFx ३०००००२३५१० मध्ये दुरुस्ती-I – “१ वर्षासाठी ओ आणि एम सह, चंद्रपूर, भुसावळ आणि खापरखेडा येथे ८x५००MW युनिटसाठी एफजीडी सिस्टम पॅकेजच्या स्थापनेसाठी ईपीसी आधारावर निविदा उघडा – दिनांक १६.१२.२०२१

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 05:50 am

RFx ३०००००२३५१० मध्ये दुरुस्ती-I – “१ वर्षासाठी ओ आणि एम सह, चंद्रपूर, भुसावळ आणि खापरखेडा येथे ८x५००MW युनिटसाठी एफजीडी सिस्टम पॅकेजच्या स्थापनेसाठी ईपीसी आधारावर निविदा उघडा – दिनांक १६.१२.२०२१

Listen