दुरुस्ती II – २५० MW दोंडाईचा सोलर पार्कसाठी एसपीडी निवडण्यासाठी बोली सादर करण्याच्या शेवटच्या तारखेसाठी मुदतवाढ

दुरुस्ती II – २५० MW दोंडाईचा सोलर पार्कसाठी एसपीडी निवडण्यासाठी बोली सादर करण्याच्या शेवटच्या तारखेसाठी मुदतवाढ

Listen