RFx ३०००००२३५१० मध्ये सुधारणा आणि स्पष्टीकरण – “१ वर्षाच्या कालावधीसाठी ओ आणि एम सह चंद्रपूर, भुसावळ आणि खापरखेडा येथे ५००MW युनिट्ससाठी (एकूण 8 नग) एफजीडी सिस्टम पॅकेजच्या स्थापनेसाठी खुली निविदा – दिनांक २८.०१.२०२२. …

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 05:33 am

RFx ३०००००२३५१० मध्ये सुधारणा आणि स्पष्टीकरण – “१ वर्षाच्या कालावधीसाठी ओ आणि एम सह चंद्रपूर, भुसावळ आणि खापरखेडा येथे ५००MW युनिट्ससाठी (एकूण 8 नग) एफजीडी सिस्टम पॅकेजच्या स्थापनेसाठी खुली निविदा – दिनांक २८.०१.२०२२. …

Listen