केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार खालील अटी व शर्तींवर उद्योग/कंसोर्टियम/व्यक्तींकडून कोराडी टीपीएस ३×६६० MW सायलो येथे ड्राय फ्लाय ऍश उचलण्यासाठी “विनामूल्य” अर्ज मागविण्यात येत आहेत

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 09:06 am

केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार खालील अटी व शर्तींवर उद्योग/कंसोर्टियम/व्यक्तींकडून कोराडी टीपीएस ३×६६० MW सायलो येथे ड्राय फ्लाय ऍश उचलण्यासाठी “विनामूल्य” अर्ज मागविण्यात येत आहेत

Listen