अ) फ्लाय अॅशवर आधारित उद्योग उभारणे (सिमेंट ग्राइंडिंग युनिट, ऑटोक्लेव्ह एरेटेड ब्लॉक्स, विटा, टाइल्स, पेव्हर, पॅनल्स आणि उत्पादने / बांधकाम साहित्य. ब) कोराडी टीपीएस येथे उष्मायन केंद्र/आर अँड डी तंत्रज्ञान केंद्राची स्थापना

अ) फ्लाय अॅशवर आधारित उद्योग उभारणे (सिमेंट ग्राइंडिंग युनिट, ऑटोक्लेव्ह एरेटेड ब्लॉक्स, विटा, टाइल्स, पेव्हर, पॅनल्स आणि उत्पादने / बांधकाम साहित्य. ब) कोराडी टीपीएस येथे उष्मायन केंद्र/आर अँड डी तंत्रज्ञान केंद्राची स्थापना

Listen