महाराष्ट्र, भारतातील उत्तर महाराष्ट्र (पीएच-III-ए) प्रदेशातील ५० MWac संचयी क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक बोली २५ वर्षांच्या ऑपरेशन आणि देखभाल

महाराष्ट्र, भारतातील उत्तर महाराष्ट्र (पीएच-III-ए) प्रदेशातील ५० MWac संचयी क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक बोली २५ वर्षांच्या ऑपरेशन आणि देखभाल

Listen