कोराडी (यू #८,९ आणि १०) (३ x ६६० MW), खापरखेडा ( यू # १ ते ५) (४ x २१० ) साठी २.० दशलक्ष मेट्रिक टन नॉन-कोकिंग (स्टीम) कोळशाच्या खरेदीसाठी एनआईटी कडे शुद्धीपत्र MW + १ x ५०० MW), चंद्रपूर ( यू # ८ आणि ९ ) (२ x ५०० MW) आणि भुसावळ (U # ४ आणि ५ ..

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 09:17 am

कोराडी (यू #८,९ आणि १०) (३ x ६६० MW), खापरखेडा ( यू # १ ते ५) (४ x २१० ) साठी २.० दशलक्ष मेट्रिक टन नॉन-कोकिंग (स्टीम) कोळशाच्या खरेदीसाठी एनआईटी कडे शुद्धीपत्र MW + १ x ५०० MW), चंद्रपूर ( यू # ८ आणि ९ ) (२ x ५०० MW) आणि भुसावळ (U # ४ आणि ५ ..

Listen