रिन्यूएबल एनर्जी सर्कल(REC), नाशिक च्या जुलै’18 साठी 3 लाख पेक्षा जास्त मूल्य असणाऱ्या करारांचा तपशील.

Last updated on मार्च 28th, 2022 at 11:56 am

रिन्यूएबल एनर्जी सर्कल(REC), नाशिक च्या जुलै’18 साठी 3 लाख पेक्षा जास्त मूल्य असणाऱ्या करारांचा तपशील.

Listen