रिन्यूएबल एनर्जी सर्कल(REC), नाशिक च्या सप्टेंबर’18 साठी 3 लाख पेक्षा जास्त मूल्य असणाऱ्या करारांचा तपशील.

रिन्यूएबल एनर्जी सर्कल(REC), नाशिक च्या सप्टेंबर’18 साठी 3 लाख पेक्षा जास्त मूल्य असणाऱ्या करारांचा तपशील.

Listen