रिन्यूएबल एनर्जी सर्कल(REC), नाशिक च्या फेब्रुवारी’19 महिन्यासाठी 3 लाख. रु. पेक्षा जास्त किमतीच्या करारांचा तपशिल.

रिन्यूएबल एनर्जी सर्कल(REC), नाशिक च्या फेब्रुवारी’19 महिन्यासाठी 3 लाख. रु. पेक्षा जास्त किमतीच्या करारांचा तपशिल.

Listen