जेपीएल कॉलनी, उर्जानगर, पोस्ट- तिहलीरामपूर, ताल-तमनर, जिल्हा- रायगड, छत्तीसगड येथील गारे-पाल्मा साइट ऑफिससाठी १२ महिन्यांसाठी कुशल आणि अकुशल व्यक्तींच्या सेवा प्रदान करण्याच्या कामासाठी ई-निविदा सूचना (RFx. ३०००००००८४९०) – ११.०२. २०२२. …

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 05:31 am

जेपीएल कॉलनी, उर्जानगर, पोस्ट- तिहलीरामपूर, ताल-तमनर, जिल्हा- रायगड, छत्तीसगड येथील गारे-पाल्मा साइट ऑफिससाठी १२ महिन्यांसाठी कुशल आणि अकुशल व्यक्तींच्या सेवा प्रदान करण्याच्या कामासाठी ई-निविदा सूचना (RFx. ३०००००००८४९०) – ११.०२. २०२२. …

Listen