ईपीसी मोड – अंदाजे २MW क्षमतेच्या विकासासाठी कर्जुलेपठार सबस्टेशन – संगमनेर उपविभाग, अहमदनगर जिल्हा येथे सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी फीडरच्या अंमलबजावणीसाठी विकसक/गुंतवणूकदाराच्या निवडीसाठी ईओआई चे आमंत्रण…

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 10:56 am

ईपीसी मोड – अंदाजे २MW क्षमतेच्या विकासासाठी कर्जुलेपठार सबस्टेशन – संगमनेर उपविभाग, अहमदनगर जिल्हा येथे सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी फीडरच्या अंमलबजावणीसाठी विकसक/गुंतवणूकदाराच्या निवडीसाठी ईओआई चे आमंत्रण…

Listen