कोराडी यू-७, खापरखेडा यू-१ आणि २ आणि RFx-३०००००१६२६६ च्या चंद्रपूर यू-५ आणि ६ च्या ५०० MW च्या ईएसपी रेट्रोफिटिंग/अपग्रेडेशन/अपग्रेडेशनसाठी ईपीसी निविदा.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 07:08 am

कोराडी यू-७, खापरखेडा यू-१ आणि २ आणि RFx-३०००००१६२६६ च्या चंद्रपूर यू-५ आणि ६ च्या ५०० MW च्या ईएसपी रेट्रोफिटिंग/अपग्रेडेशन/अपग्रेडेशनसाठी ईपीसी निविदा.

Listen