कोराडी यू-७, खापरखेडा यू-१ आणि २ आणि RFx-३०००००१६२६६ च्या चंद्रपूर यू-५ आणि ६ च्या ५०० MW च्या ईएसपी रेट्रोफिटिंग/अपग्रेडेशन/अपग्रेडेशनसाठी ईपीसी निविदा.

कोराडी यू-७, खापरखेडा यू-१ आणि २ आणि RFx-३०००००१६२६६ च्या चंद्रपूर यू-५ आणि ६ च्या ५०० MW च्या ईएसपी रेट्रोफिटिंग/अपग्रेडेशन/अपग्रेडेशनसाठी ईपीसी निविदा.

Listen