स्वारस्य व्यक्त करणे – कोराडी/खापरखेडा/चंद्रपूर टीपीएस येथे असलेल्या महागेन्को पॉवर प्लांटच्या शेजारी एकात्मिक सिमेंट प्लांट/सिमेंट क्लिंकर ग्राइंडिंग युनिट/सिमेंट ब्लेंडिंग युनिट/प्रोसेसिंग युनिटची स्थापना करणे (बीओ.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 07:13 am

स्वारस्य व्यक्त करणे – कोराडी/खापरखेडा/चंद्रपूर टीपीएस येथे असलेल्या महागेन्को पॉवर प्लांटच्या शेजारी एकात्मिक सिमेंट प्लांट/सिमेंट क्लिंकर ग्राइंडिंग युनिट/सिमेंट ब्लेंडिंग युनिट/प्रोसेसिंग युनिटची स्थापना करणे (बीओ.

Listen