राख बंधारा तलाव येथे १०० मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी स्वारस्य व्यक्त करणे जि. चंद्रपूर.

राख बंधारा तलाव येथे १०० मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी स्वारस्य व्यक्त करणे जि. चंद्रपूर.

Listen