एमईआरसी मसुदा नियमन-२०१८ चे पालन करण्यासाठी सौर आणि पवन उर्जा निर्मितीच्या संदर्भात “अंदाज, वेळापत्रक आणि विचलन सेटलमेंट यंत्रणा” साठी विस्तारित ईओआई

एमईआरसी मसुदा नियमन-२०१८ चे पालन करण्यासाठी सौर आणि पवन उर्जा निर्मितीच्या संदर्भात “अंदाज, वेळापत्रक आणि विचलन सेटलमेंट यंत्रणा” साठी विस्तारित ईओआई

Listen