एमईआरसी मसुदा नियमन-२०१८ चे पालन करण्यासाठी सौर आणि पवन उर्जा निर्मितीच्या संदर्भात “अंदाज, वेळापत्रक आणि विचलन सेटलमेंट यंत्रणा” साठी विस्तारित ईओआई

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 09:56 am

एमईआरसी मसुदा नियमन-२०१८ चे पालन करण्यासाठी सौर आणि पवन उर्जा निर्मितीच्या संदर्भात “अंदाज, वेळापत्रक आणि विचलन सेटलमेंट यंत्रणा” साठी विस्तारित ईओआई

Listen